Kontakt

Udruga ”Centar za djecu i mlade” Belišće
Vij.S.H.Gutmanna 12
31551 Belišće
Tel. 031 / 665-603
Mob. 095 / 737-9212
Fax. 031 / 650-577
Facebook: CentarzadjecuimladeBelišće
Twitter: CZDIMBelišće

Ukoliko imate pitanja, prijedloge, sugestije, javite se…