Organizacije koje brinu

Datum objave: 03. 5. 2015.

potpisivanjeU Svetom Ivanu Zelini predstavljen hvalevrijedan projekt “Organizacije koje brinu”, usmjeren na osnaživanje organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine u području provedbe politika prema djeci i mladima kroz provedbu istraživanja o njihovim pravima i otvorenosti javne administracije na lokalnoj razini, edukaciju o izradi transparentnih lokalnih politika te javnu kampanju osnaživanja građana na uključivanje u izradu lokalnih strategija.

Projekt provodi Udruga roditelja “Korak po korak” u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, Udrugom Proanima.kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka čiji su predstavnici danas boravili u Svetom Ivanu Zelini gdje su i službeno potpisali ugovore o suradnji. Kao pridruženi partneri na projektu surađuju i Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova.

Prisutne je prigodnim riječima na početku konferencije pozdravila izvršna direktorica Udruge “Korak po korak” Silvija Stanić: “Naša udruga dvadesetak godina provodi razne projekte, programe i aktivnosti kojima nastoji doprinijeti stvaranju boljeg okružnja za djecu i roditelje. Projekt “Organizacije koje brinu” krenuo je početkom ove godine, a trajat će do kraja 2016. godine. Pred nama je puno posla ali mislim da je ovo dobar početak za neke nove prilike.”

Tijekom konferencije predstavljena je uloga partnerskih organizacija, ciljevi i aktivnosti projekta te doprinos građana i predstavnika javnih institucija principima dobrog upravljanja u lokalnoj zajednici. Grad Sveti Ivan Zelina je napravio korak dalje u projektu postavši partnerom i pridružujući se stvaranju boljeg okruženja za djecu i mlade, prepoznavši njihove interese. “Ovim projektom želimo unaprijediti naš grad i kvalitetu života mladih u njemu te međusobne odnose. Mislim da je zanimljiv te da će u konačnici za grad kao i za pojedince biti koristan.” – izjavio je gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Košćec. Idući korak u sklopu projekta je provođenje istraživanja i anketa, za koje se svi građani mole da se odazovu i daju svoj doprinos boljem životu djece i mladih.

Projekt se provodi u okviru programa IPA 2011 “Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj. Njegova ukupna vrijednost iznosi preko 240.000 eura, financiran je od strane Europske unije, a sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. [NK]