POTPISALI POVELJU

Datum objave: 18. 9. 2015.

Poveljom se poslodavce i obrazovni sektor potiče na priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih volontiranjem u procesu ostvarivanju punih ljudskih potencijala. Tako se usvajaju standardi i dobre prakse u procesima zapošljavanja, profesionalnog usavršavanja i napredovanja na radnom mjestu koji počivaju na prepoznavanju važnosti volontiranja te njegovih dobrobiti za pojedince, organizacije, zajednice i cjelokupno društvo. Vrednovanje kompetencija stečenih volontiranjem također nudi brojne mogućnosti u obrazovanju studenata te za njihovu mobilnost u obrazovnom sustavu.
Potpisivanjem ove Povelje iskazujemo spremnost za usvajanje i promicanje standarda i dobrih praksi u vrednovanju kompetencija stečenih volontiranjem.

Potpisivanjem Povelje:
– potvrđujemo da kompetencije stečene volontiranjem doprinose punom korištenju ljudskih potencijala i borbi protiv nezaposlenosti, posebno mladih;
– prepoznajemo da poticanje volontiranja blagotvorno djeluje na organizacijsku kulturu, zadovoljstvo djelatnika i njihove međusobne odnose;
– prepoznajemo važnost različitih oblika obrazovanja i učenja kao i prednosti raznovrsnih izvora neformalnoga, iskustvenoga i samo usmjerenoga učenja pri stjecanju znanja i razvoju kompetencija bitnih u radnom okruženju;
– podržavamo slobodu i autonomiju pojedinca pri odabiru puteva učenja s ciljem stjecanja i unapređenja kompetencija u okviru osobnog, građanskog ili profesionalnog razvoja i djelovanja;
– doprinosimo stvaranju pozitivnog okruženja u kojem se volontiranje prepoznaje i potiče kao društvena vrijednost

Projekt provode Volonterski centar Zagreb, Mreža mladih Hrvatske – Croatian Youth Network, Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

povelja