POZIV ZA MEDIJE

Datum objave: 14. 9. 2015.

oSa zadovoljstvom vas pozivamo na

PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA
o razini transparentnosti i otvorenosti javne administracije u području provedbe politika za djecu i mlade

u okviru projekta „Organizacije koje brinu“

u srijedu 16. rujna 2015.
s početkom u 14:00 sati
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206

Projekt „Organizacije koje brinu“ usmjeren je na osnaživanje organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine u području provedbe politika prema djeci i mladima kroz provedbu istraživanja o pravima djece i otvorenosti javne administracije na lokalnoj razini, edukaciju o izradi transparentnih lokalnih politika te javnu kampanju osnaživanja građana na uključivanje u izradu lokalnih strategija.
Istraživanje o razini transparentnosti i otvorenosti javne administracije u području provedbe politika za djecu i mlade provedeno je u Belišću, Vukovaru i Svetom Ivanu Zelini tijekom svibnja i lipnja 2015. godine, a u njemu su sudjelovali predstavnici tijela javnih vlasti i zainteresirani građani.
Rezultati istraživanja bit će predstavljeni u okviru deliberativnog foruma, koji će ujedno biti i prilika za otvoreni dijalog između ključnih dionika – mladih, roditelja, drugih zainteresiranih građana i predstavnika tijela javnih vlasti – o trenutnom stanju prava djece i mladih u lokalnoj zajednici te budućim koracima u izradi lokalnih strategija za djecu i mlade.
Projekt „Organizacije koje brinu“ provodi se u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Projekt provodi Udruga roditelja „Korak po korak“ u partnerstvu s Gradom Sveti Ivan Zelina, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, Proanima.kreativka iz Vukovara i PRONI iz Osijeka. Kao pridruženi partneri na projektu surađuju Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova.

Kontakt za medije:
Marina Trbus, voditeljica projekta, Udruga roditelja „Korak po korak“
telefon 01 48 55 578 || mobitel 095 48 55 117 || e-mail: marina@udrugaroditeljakpk.hr
Untitled