Pozivamo Vas na prezentaciju rezultata istraživanja projekta „Organizacije koje brinu“

Datum objave: 28. 8. 2015.

oPozivamo Vas na prezentaciju rezultata istraživanja projekta „Organizacije koje brinu“ i raspravu o položaju djece i mladih u Vašem gradu.

Istraživanje o razini transparentnosti i otvorenosti javne administracije u području provedbe politika za djecu i mlade je u Gradu Belišću provedeno tijekom svibnja i lipnja 2015. godine, a u njemu su sudjelovali predstavnici tijela javnih vlasti i zainteresirani građani.

Rasprava će se održati u Gradskoj vijećnici, 16.09.2015., s početkom u 14 sati, a predviđeno trajanje je 2 sata.

Cilj nam je dati priliku ključnim dionicima – mladima, roditeljima i drugim zainteresiranim građanima te predstavnicima tijela javnih vlasti da kroz vođenu raspravu daju svoja mišljenja i prijedloge o trenutnom stanju prava djece i mladih u lokalnoj zajednici i budućim koracima u izradi lokalnih strategija za djecu i mlade.

Ako trebate dodatne informacije ili pojašnjenje, molimo Vas da nas slobodno kontaktirate

Tia Tomiša

Udruga roditelja Korak po korak
Ilica 73, Zagreb
tel: 01 48 55 578
www.udrugaroditeljakpk.hr