Projekti

Mint
Program on line edukacije.

Mladi Belišća, probudite se!
Učenje i zabava mladih Belišćana na računalima.

Skate park

Svaka kaP Znači žiVOT
Promocija dobrovoljnog darivanja krvi među mladima.

Klub Centar mladih Belišće 1,2,3,4,5
Osnaživanja rada udruge i postojećih aktivnosti.

Edukacija – solidarnost – akcija
Pomoć mladih starim i nemoćnim građanima.

Droga? Ne, hvala! 1, 2, 3, 4, 5
Prevencija ovisnosti među mladima.

Znam da mogu korak dalje
Neformalna edukacija maturanata strukovnih usmjerenja.

Do cilja zajedno
Edukativna predavanja za mlade.

Staro za novo
Kupnja novog namještaja za prostor CM-a.

Glas mladih
Poticanje mladih na društveni aktivizam.

Mladi za Mlade 1,2,3
Osnaživanja rada udruge i postojećih aktivnosti.

Centar za mlade
Osnaživanje rada udruge i postojećih aktivnosti.

Organizacije koje brinu
Osnaživanje kapaciteta ocd-a u pračenju i zagovaranju principa dobrog upravljanja na području politika prema djeci i madima.

Za osmijeh udomljene djece
Poticanje društvene solidarnosti i promicanje udomiteljstva kao zamjenske obitelji djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te unapređenje kvalitete udomiteljske podrške djeci.