Usvojena Lokalnu strategija za prava djece Grada Belišća za razdoblje 2016. -20202. godine.

Datum objave: 28. 12. 2016.

Vijećnici Gradskog vijeća grada Belišća na 36. sjednici, održanoj 22. prosinca, usvojili su Lokalnu strategiju za prava djece Grada Belišća za razdoblje 2016. -20202. godine.

Lokalna strategija rezultat je provođenja projekta „Organizacije koje brinu“, koji je uz sufinanciranje Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske tijekom protekle dvije godine provodila Udruga roditelja „Korak po korak“ s partnerima iz grada Svetog Ivana Zeline, Udruge mladih Zeline, Centra mladih Belišće, udruge Proanima.kreativka iz Vukovara i PRONI iz Osijeka, te pridruženim partnerima gradom Belišćem, gradom Vukovarom i Udrugom gradova.

Cilj projekta bio je osnažiti lokalne organizacije civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine te povećati participaciju djece, roditelja i ostalih građana u oblikovanju lokalnih politika za djecu i mlade. Ono što ovaj projekt čini jedinstvenim sam je proces izrade politika u koji su bila uključena i djeca kako bi od najranije dobi dobila priliku sudjelovanja u životu zajednice te usvojila poruku da je njihovo mišljenje važno za pokretanje pozitivnih promjena u društvu.

Projekt se provodio u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“, a financirala ga je Europska unija s 240.000,00 eura.

Strategija, koju je vijećnicima predstavio zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić je usredotočena na četiri strateška područja:

• osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci
• eliminaciju svih oblika nasilja
• osiguravanje prava djece u ranjivim situacijama
• osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.

Osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci obuhvaća mjere i aktivnosti unutar zdravstvenog sustava, sustava socijalne skrbi, sustava obrazovanja te sporta, kulture i slobodnog vremena. Poseban naglasak je stavljen na razvoj protokola i modela suradnje između odgojno-obrazovnih ustanova, sustava socijalne skrbi, lokalnih udruga i zdravstvenih ustanova s ciljem veće dobrobiti djeteta, kao i na podršku radu vijeća učenika i vijeća roditelja te razvoj i osiguranje infrastrukture i programa sportskih, kulturnih i ostalih aktivnosti.

Eliminacija svih oblika nasilja ostvarit će se provedbom programa prevencije nasilja s učenicima i roditeljima te osvještavanjem zajednice o štetnosti nasilja s naglascima na slabije prepoznatim oblicima, poput elektroničkog nasilja, trgovanja ljudima te obiteljskog i seksualnog zlostavljanja.

Osiguravanje prava djece u ranjivim skupinama obuhvaća programe senzibilizacije zdravstvenih djelatnika te poticanje njihove suradnje s drugim sustavima i udrugama radi pravovremenog prepoznavanja zdravstvenih teškoća, rane intervencije i osiguranja odgovarajuće podrške djeci i obiteljima.

-Inovativnost ove politike na razini grada je činjenica da su predviđene i neke mjere koje će za zadatak stvarati kvalitetniji uvid u različite potrebe djece i njima važnih odraslih, rekao je između ostalog zamjenik gradonačelnika Varžić, predstavljajući strategiju i metode njene izrade.

– Također, ova politika razvijena je tako da su svoje prijedloge iznosila sama djeca, mladi, roditelji, građani i građanke, stručnjaci, predstavnici tijela javnih vlasti, mediji te predstavnici lokalne samouprave. Također je predvidjela indikatore kao polazni okvir za procjenu dosadašnjih, ali i budućih postignuća i izazova u ostvarivanju prava djece. Samo redovito praćenje temeljem ovih indikatora, te spomenutih potreba i analiza, može doprinijeti punoj vladavini i poštivanju prava djece što pak vodi izgradnji društva koje njeguje vladavinu prava, zaključio je Varžić te zahvalio Udruzi roditelja ‘Korak po korak’ što je Belišće prepoznala kao pravu sredinu u kojoj će naići na interes građana i podršku lokalne vlasti.

– Svim sudionicima u projektu i svim svojim sugrađanima jamčim da je ovo tek početak projekta i da nastavljamo s provedbom svih aktivnosti na koje smo se u ovom projektu obvezali našim građanima, osobito onim najmlađima, rekao je na kraju.

gv_36_v